Документи за прием

Информационен формуляр, можете да изтеглите от тук: Свали

Декларация, можете да изтеглите от тук: Свали

Информация за нужните изследвания, можете да изтеглите от тук: Свали

Декларация за защита на личните данни, можете да изтеглите от тук: Свали

Декларация за COVID19: Свали"Приемът в детското заведение се извършва съгласно Наредба N26 от 18.11.2008 за устройството и дейността на детските ясли и здравните

изисквания към тях."
© 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт