От 7.30 до 18.30ч - 750лв./месец, включва храна, обучение, грижи.

От 7.30 до 13.00ч - 620лв./месец, включва храна, обучение, грижи.

Такса за първият/адаптационен/ месец 400лв

В случай на закъснение на родител след края на работното време се начислява такса в размер на 20лв на час.

За всеки ден отсъствие се приспада от таксата за месеца по 6лв.

При посещение на 2 деца от семейството родителите ползват 7% отстъпка от крайната сборна цена на двете такси.

Минималната такса за престой на дете в детската ясла е 400лв. Тя се заплаща при пълна липса на посещение в месеца, както и когато посещенията са 3 дни и под 3 дни, тази отстъпка важи само за 1 месец отсъствие.

При втори и повече от два месеца отсъствие се заплаща абонаментна такса в размер на 630лв. за целодневно посещение и 500лв. за полудневно посещение.

 © 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт