От 7.30 до 18.30ч - 660лв./месец, включва храна, обучение, грижи.

От 7.30 до 13.00ч - 530лв./месец, включва храна, обучение, грижи.

Такса за половин ден включва храна, обучение, грижи - 30лв.

Целодневно посещение включва храна, обучение, грижи - 40 лв./ден.

Почасово гледане без храна - 8лв./час


В случай на закъснение на родител след края на работното време се начислява такса в размер на 20лв на час.
За всеки ден отсъствие се приспада от таксата за месеца по 6лв.
При посещение на 2 деца от семейството родителите ползват 7% отстъпка от крайната сборна цена на двете такси.
Mинималната такса за престой на дете в детската ясла е 300лв. Тя се заплаща при пълна липса на посещение в месеца, както и когато посещенията са 3 дни и под 3 дни, тази отстъпка важи само за 1 месец отсъствие.
При втори и повече от два месеца отсъствие се заплаща абонаментна такса в размер на 530лв. за целодневно посещение и 400лв. за полудневно посещение.

 © 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт